top of page

อาหารเพื่อคนไร้บ้าน

อัปเดตเมื่อ 22 ธ.ค. 2566


แบ่งปันอาหารให้คนไร้บ้านสัปดาห์ละ 500 ชุด เพื่อให้พวกเขาเข้าถึงอาหาร สะอาดปลอดภัย มูลนิธิอิสรชนก่อตั้งเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ ตั้งแต่เกิดจนตาย ให้ความช่วยเหลือปัจจัย 4 และเปิดพื้นที่กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการ ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับคนไร้ที่พึ่งในที่สาธารณะดู 62 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page