top of page

เริ่มวันแห่งความรัก

ชวนคุณมาแบ่งปันความรักต่อเพือนมนุษย์ สุขภาพกาย ที่จะนำไปสู่สุขภาพใจที่ดี

การเข้าถึงน้ำสะอาด ไม่ควรเป็นเรื่องยาก

รู้หรือไม่ในปัจจุบันการเข้าถึงน้ำสะอาดในสังคมนั้น

ยังคงไม่ทั่วถึงและยังคงเป็นเรื่องยาก

สำหรับคนบางกลุ่ม โดยเฉพาะ “คนไร้ที่พึ่งในที่สาธารณะ”

จากการทำงานของมูลอิสรชน เราได้เล็งเห็นปัญหาด้านสุขภาวะของกลุ่มคนไร้ที่พึ่ง

จึงได้ทำการสำรวจปัญหาและพบว่าปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ

ร่างกายและการดำเนินชีวิตคือเรื่องของ“น้ำ”

ไม่ใช่เฉพาะ น้ำสะอาด ในการบริโภค

แต่การเข้าถึงน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคนั้นกลับยากกว่า

‼️เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดในการชำระล้างร่างกายส่งผลต่อความสะอาด

‼️เข้าไม่ถึงน้ำสะอาดส่งผลต่อสุขภาวะทางร่างกายและความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

.

ดังนั้นเราจึงต้องการช่วยเหลือและสะท้อนปัญหาเรื่อง“น้ำสะอาด”

ที่ซุกซ่อนอยู่ในสังคมเมือง ผ่าน ”โครงการ 1บัตร 1สะอาด เพื่อสุขภาวะที่ดี“

✅สนับสนุนคูปองอาบน้ำเพื่อคนไร้ที่พึ่ง

✅สนับสนุนลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการใช้น้ำที่ไม่สะอาด

✅สนับสนุนการดำเนินโครงการตามแนวทางด้านความยั่งยืน

ในการเข้าถึงน้ำสะอาดและมีสุขภาวะที่ดี(SDG3,SDG6)

.

เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการด้านสังคมด้านความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงในคนทุกกลุ่ม เพราะเราเชื่อว่า

“การเข้าถึงน้ำที่ดี คือสวัสดิการพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดีเช่นเดียวกัน”


คูปองห้องน้ำ คูปองละ 20 บาท มาร่วมแบ่งปันเป็นเจ้าภาพคูปองกันนะคะ


📍บริจาคสนับสนุนมูลนิธิ ได้ทาง📍

ธนาคารทหารไทย สาขาทองหล่อ

⭐️เลขที่ 182-2-16241-6

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ ID LINE : jasminjaja


#homeless #คนเร่ร่อน #คนไร้ที่พึ่ง #คนไร้บ้าน #ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ #มูลนิธิอิสรชน #foodforfriends #donate #แบ่งปัน #บริจาค #บอกบุญ #issarachonfoundation #share #give #ทำบุญ #คนรุ่นใหม่ #จิตใจดี #คนเท่ากัน #ความเท่าเทียม #friends

ดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page