top of page

เพื่อนของคนไร้บ้าน

อัปเดตเมื่อ 27 มิ.ย.

มูลนิธิอิสรชน เพื่อนของคนไร้บ้าน

นอกจากปัญหาความเหลื่อมล้ำแล้ว ปัญหาด้านทัศนคติคือสิ่งที่น่ากังวลที่สุด เพราะอาจนำไปสู่การเพิกเฉย และการกดทับได้ในเวลาเดียวกัน มูลนิธิอิสรชนจึงดำเนินการช่วยเหลือทั้งในทางปฏิบัติและในเชิงนโยบายมาตลอดภายใต้การทำงานแบบ ‘เพื่อน’

คำว่าเป็นเพื่อนคือให้คำปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือ แต่ไม่ได้ให้เป็นตัวเงิน เราไม่ได้คิดว่าจะให้เงินกับคนไร้บ้าน เพราะเขาจะรู้สึกว่า หากทำตัวน่าสงสาร คนอื่นก็จะให้อยู่เรื่อย ๆ หรือบางคนมีศักดิ์ศรี เขาก็ไม่รับ ไม่ขอใคร ดิ้นรนด้วยตัวเอง กินข้าวในถังขยะ หรือกินของที่คนกินเหลือแล้วทิ้ง

การหยิบยื่นเงินให้อาจเป็นการสร้างนิสัยในการพึ่งพาผู้บริจาคมากกว่าการพยายามด้วยตนเอง การไม่ให้เงินจึงถือเป็นกฎเหล็กของทางมูลนิธิ แต่ทางมูลนิธิจะนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ปัจจัย 4 การฟื้นฟู การสร้างอาชีพ หรือการพากลับบ้าน

“การเป็นเพื่อนกันคือ ดุได้ เตือนได้ คอยแนะนำ แต่เขาต้องคิดว่า เขาอยากจะพัฒนาตัวเองด้วย แล้วการพัฒนานั้นจะเกิดความยั่งยืน เขาจะไม่กลับมาเร่ร่อนอีก โดยได้กลับคืนสู่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ อาจจะมีงานทำ แต่ไม่ได้กลับบ้าน อยู่บนถนน แต่ไม่ได้เป็นภาระใคร และส่งเงินกลับบ้านได้”

โดยเป้าหมายหลักมูลนิธิอิสรชน คือการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการทำงานเพื่อสร้างการเข้าถึงสวัสดิการของคนเร่ร่อน ไร้บ้าน

"มูลนิธิอิสรชน"

🧧ธ.ทหารไทยธนชาติ สาขาทองหล่อ

เลขที่ 182-2-16241-6


ขอขอบคุณทุกการแบ่งปันค่ะ

(ต้องการใบเสร็จ Line : jasminjaja)


ช่องทางการติดต่อและติดตามงาน


#homeless #คนเร่ร่อน #คนไร้ที่พึ่ง #คนไร้บ้าน #ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ #มูลนิธิอิสรชน #foodforfriends #donate #แบ่งปัน #บริจาค #บอกบุญ #issarachonfoundation #share #give #ทำบุญ #คนรุ่นใหม่ #จิตใจดี #คนเท่ากัน #ความเท่าเทียม #friends

ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page